OFERTA

Zapoznaj się z naszą ofertą księgowości online

NASZE PROPOZYCJE

Wybierz swój plan


KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RYCZAŁT

od 150zł/ miesiąc

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • rozliczanie podatku VAT
 • wysyłka JPK
 • rozliczanie podatku PIT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

KSIĘGI
HANDLOWE

od 700zł/ miesiąc

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • rozliczanie podatku VAT
 • wysyłka JPK
 • rozliczanie podatku PIT/CIT
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości dostosowanej do potrzeb jednostki
 • przygotowywanie sprawozdań GUS
 

KADRY
I PŁACE

od 50zł/ miesiąc

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie deklaracji ZUS
 • przygotowywanie deklaracji PIT
 • bieżące konsultacje w zakresie prawa pracy